Steun

De Vlaamse jeugd laat zich de dag van vandaag vooral kenmerken door onverschilligheid. Met S&V zorgen we voor een mentaliteitswijziging. We organiseren positieve acties die het Vlaamse samenlevingsmodel promoten. Van het spelen van Zwarte Piet en het helpen van daklozen en bejaarden tot het schoonmaken van monumenten en het rapen van zwerfvuil. We kunnen dit enkel met uw steun. Koop onze producten of stort op onze rekening BE53 0018 2126 7653, dan blijven wij de stem van de stille meerderheid.